Nilai Pokjar


DAFTAR NILAI TUGAS TTM ATPEM  2013.1

UPBJJ UT   : Bogor Program Studi     : S1 PGSD
Pokjar            : Jonggol Swadana Kode&Nama MK  : PDGK 4106 / Pendidikan   
Semester     :  II (dua)


  IPS di SDTutor                      : Maman Rusmana , M.Pd.
No NIM NAMA MAHASISWA NILAI TUGAS NILAI PAR- NILAI
1 2 3 Rata2 TISIPASI AKHIR*
1 823 506 419 APIP PAHRUDIN 82 80 93 85 90 86
2 823 503 151 ASEP SUPRIATNA 90 91 87 89 87 89
3 823 502 862 ANDRIANA 78 77 73 76 82 78
4 823 503 019 ADE IRMA SUSANTI 79 76 73 76 87 79
5 823 506 347 DEWI SUPARTIWI 79 83 73 78 95 83
6 823 503 026 DEWI SEPTIANI 76 76 83 78 95 83
7 824 189 888 DODI HERMAWAN 82 83 85 83 87 85
8 823 503 097 E E N 81 73 76 77 93 82
9 823 502 927 IDA WALIA KASIM 83 86 85 85 95 88
10 823 503 065 ISTI NURBANI 86 76 88 83 95 87
11 823 503 144 KUSNANDI 82 87 85 85 93 87
12 823 503 195 LUKI SAPEI 0 0 0 0 0 0
13 823 505 993 MATHILDIS BARE 92 92 85 90 95 91
14 823 482 058 NANI HANDAYANI 90 83 83 85 95 88
15 823 502 941 NURUL TARBIYAH 82 82 79 81 82 81
16 823 502 059 NENDEN NINDIANI 78 73 82 78 92 82
17 823 503 001 OKTA MAULYANI 76 75 76 76 90 80
18 823 503 169 OKY JUANDA 87 86 91 88 95 90
19 823 503 072 PENI ANGRAENI SUKMA 83 77 76 79 92 83
20 823 506 433 PURI PURWANTI 89 90 91 90 95 91
22 823 502 973 PARIDUDIN 90 91 92 91 95 92
23 823 503 112 REYDI FREDI MULYADI 78 81 73 77 82 79
24 823 482 097 SITI FATIMAH 88 91 92 90 95 92
25 823 502 966 SUMARNI 80 87 85 84 92 86
26. 823 482 072 SITI MAESAROH 90 83 84 86 95 89
26 823 482 065 SITI HODIJAH 85 89 84 86 95 89
27 823 502 934 SANDI HARDIANSYAH 86 91 90 89 95 91
28 823 506 505 SITI JUBAEDAH 81 73 76 77 92 81
29 823 502 998 SRI RAHAYU`MUTHIASARI 73 83 85 80 82 81
30 823 502 902 UJI PRIHATINNINGSIH 90 90 90 90 93 91
31 823 506 497 WAHYUNI ANJAR CLARA 91 93 93 92 95 93
32 823 503 033 WURIANINGSIH 90 76 76 81 95 85
33 823 502 887 WIWI LATIPAH 90 90 92 91 93 91
34 823 506 426 YAYAH KOMARIAH 89 80 84 85 92 87
35 823 503 058 YAYAN APRIANSYAH 89 78 79 82 93 85


Nilai Akhir = (Rata-rata x 7) + (Nilai Partisipasi x 3)


10


MengetahuiBogor,   8   Juni   2013

Kepala UPBJJ - UT Bogor,


Tutor

Drs. Boedhi Oetoyo,M.A


Maman Rusmana, M.Pd.

NIP. 19610711 198803 1 002


NIP.19630508 198410 1 002
DAFTAR NILAI TUGAS TTM ATPEM 2013.1

UPBJJ UT   : Bogor Program Studi     : S1 PGSD
Pokjar            : Jonggol Swadana Kode&Nama MK  : 4317/ HAM
Semester     : VII / A Tutor                      : SUKADI, S.Pd, MM

No NIM Nama Mahasiswa NILAI TUGAS NILAI PAR- NILAI
1 2 3 Rata-rata TISIPASI AKHIR*
1 820 834 652 AGUS SUMPENA 90 93 88 90 100 93
2 821 076 559 AJIS NURJAYA 88 78 85 84 90 86
3 821 160 677 AJUM 80 80 83 81 100 87
4 821 419 525 ANOM SUBALI 83 83 85 84 100 89
5 821 076 516 ASEP SAEPUL RAHMAN 85 83 83 84 88 85
6 821 159 239 ENENG IYAN NURJANAH 80 78 90 83 88 84
7 821 160 179 HIDAYANTI 83 83 80 82 88 84
8 821 159 207 INDRI LARASATI 85 83 80 83 80 82
9 821 177 256 LURRY YULIANTI - - - 0 0 0
10 821 159 253 MARYANI 83 85 83 84 100 89
11 821 076 777 MEGA SHOPIA 78 85 83 82 95 86
12 820 834 684 NENENG FARIDA 83 83 83 83 95 87
13 821 077 249 NIAH SAMSIAH 80 78 85 81 90 84
14 821 159 221 PIPIN NOPITASARI 83 80 83 82 88 84
15 820 834 946 RIFKI SANTANA NUGRAHA 93 93 95 94 100 96
16 821 107 169 SENINA A YUSUP K 90 78 80 83 90 85
17 821 159 246 SAL BIYAH LATIFAH 93 90 93 92 100 94
18 821 159 214 SITI NURALAWIYAH 90 85 80 85 100 90
19 821 076 706 SUSI NURLELA 80 80 83 81 80 81
20 820 631 878 SITI NARIYAH 83 78 80 80 85 82
21 821 159 278 SITI SOPIAH 83 80 78 80 90 83
22 821 107 137 SITI ROHAENI 80 85 80 82 88 84
23 820 631 853 SUSILAWATI 83 85 80 83 80 82
24 821 419 518 TATANG SONJAYA 83 85 78 82 90 84
25 821 076 903 TETI MUTIARA 78 83 85 82 75 80
26 821 107 216 WAWAN NAJAT 78 80 85 81 80 81
27 819 618 091 ATANG PERMANA 80 80 85 82 100 87
28 819 617 462 RAHAYU ERLINA 83 85 83 84 85 84
29 817 139 092 ABDURRASYID 78 80 83 80 75 79
30 817 831 182 TAUFIK HIDAYAT 80 85 83 83 80 82
DAFTAR NILAI TUGAS TTM ATPEM 2013.1

UPBJJ UT   : Bogor Program Studi     : S1 PGSD
Pokjar            : Jonggol Swadana Kode&Nama MK  : 4317/ HAM
Semester     : VII / B Tutor                      : SUKADI, S.Pd, MM

No NIM Nama Mahasiswa NILAI TUGAS NILAI PAR- NILAI
1 2 3 Rata-rata TISIPASI AKHIR*
1 823 506 458 APIP SAPEI 90 90 93 91 100 94
2 823 506 243 BANIYAH 80 80 83 81 90 84
3 823 506 236 DADANG ANGGARA S 80 78 83 80 100 86
4 823 506 282 DIATUL HUSNA - - - 0 0 0
5 823 506 379 ELA NURLAELAWATI 85 83 85 84 88 85
6 823 506 472 ENCEP SUNARYA 78 90 83 84 88 85
7 823 506 229 HERY ZAMZAMI 78 83 90 84 88 85
8 823 506 393 HERNI KUSUMAWATI 80 80 83 81 80 81
9 823 506 322 IVTITA FATOVANI 80 80 78 0 0 0
10 823 506 512 KASIM 83 80 80 81 100 87
11 823 506 315 KENANG AFKARI D 80 83 83 82 95 86
12 823 506 361 NINING INDRIYANI 85 80 83 83 95 86
13 823 506 014 ONASIH 93 85 90 89 90 90
14 823 506 465 RODIAH SHERLY. MI 83 80 85 83 88 84
15 823 506 308 SITI JUMROH - - - 0 0 0
16 823 506 401 STEFANUS FAJAR. R 80 80 80 80 90 83
17 823 482 019 SITI SOLEHA 80 83 83 82 100 87
18 823 506 275 TRI GUNAWAN. S 80 80 80 80 100 86
19 823 502 894 THEMY SEPTIANI. R 80 85 80 82 80 81
20 823 506 268 YULFA YUDESTA 80 80 83 81 85 82
21 821 160 684 YONATAN GUNAWAN 78 90 80 83 90 85
22 821 076 713 YENI LISNAWATI 90 93 85 89 88 89
23 820 834 763 YANTI AFRIDA 78 85 83 82 80 81
24 210 136 801 YATI NURHAYATI - - - 0 0 0


Nilai Akhir = (Rata-rata X 7) + (Nilai Partisipasi X 3)
10


Bogor,     Juni 2013

MengetahuiKepala UPBJJ-UT Bogor,

Tutor,


Drs. Boedhi Oetojo, MA

Sukadi, S.Pd.MM

NIP. 195804101986031001

NIP. 195411201977051001


DAFTAR NILAI TUGAS TTM ATPEM
S1 PGSD UT 2013.1
UPBJJ UT   : Bogor Program Studi     : S1 PGSD
Pokjar            : Jonggol Swadana Kode&Nama MK  :MKDK 4002 /Perkembangan
Semester     : VII / A Peserta Didik
Tutor                      : Asikin,S.Pd.MM.Pd
No NIM NAMA MAHASISWA NILAI TUGAS NILAI PAR- NILAI
1 2 3 Rata2 TISIPASI AKHIR*
1 820834652 AGUS SUMPENA 92 90 89 90 96 920
2 821076555 AJIS NURJAYA 87 85 87 86 80 844
3 821160677 AJUM 89 89 89 89 90 893
4 821419525 ANOM SUBALI 91 89 87 89 95 908
5 821076516 ASEP SAEPUL RAHMAN 91 88 89 89 95 910
6 821159239 ENENG IYAN NURJANAH 89 91 92 91 95 920
7 821160179 HIDAYANTI 0 0 0 0 Tdk.ATPEM #####
8 821159207 INDRI LARASATI 87 89 88 88 90 886
9 821077256 LURRY YULIANTI 0 0 0 0 Tdk.ATPEM #####
10 821159253 MARYANI 90 89 88 89 95 908
11 821076777 MEGA SHOPIA 90 92 89 90 94 914
12 820834684 NENENG FARIDA 89 91 93 91 95 922
13 821077249 NIAH SAMSIAH 87 89 85 87 90 879
14 821159221 PIPIN NOPITASARI 90 91 94 92 96 930
15 820834946 RIFKI SANTANA NUGRAHA 95 92 91 93 96 937
16 821107169 SENNA A YUSUP K 0 0 0 0 Tdk.ATPEM #####
17 821159246 SALBIYAH LATIFAH 91 90 89 90 90 900
18 821159214 SITI NURALAWIYAH 90 89 92 90 95 917
19 821076706 SUSI NURLELA 89 91 92 91 95 920
20 820631878 SITI NARIYAH 91 95 89 92 94 924
21 821159278 SITI SOPIAH 89 91 87 89 90 893
22 821107137 SITI ROHAENI 87 85 89 87 80 849
23 820631853 SUSILAWATI       0   0
24 821419518 TATANG SONJAYA 90 89 95 91 96 927
25 821076903 TETI MUTIARA 89 87 88 88 80 856
26 821107216 WAWAN NAJAT       0   0
                 
4 komentar:

  1. Ko belum di masukin nilainya...?

    BalasHapus
  2. Ia Betul, SALAM Buat semester X kelas B, Mana nich komentarnya?? :-D

    BalasHapus
  3. Pak admin, kalau semester VII yg di atpem'kan mata kuliah apa saja? terima kasih.

    BalasHapus